• +84 89 669 8881
 • |
 • info@everestmaterials.com

CXV/AWA – AXV/AWA – 3 Lõi 18/30(36)kV

Cáp điện lực, 3 lõi, ruột đồng hoặc nhôm, có giáp (sợi nhôm), có vỏ bọc

 • Tiêu chuẩn:  IEC 60502-2, TCVN 5935
 • Nhận biết cáp: bằng băng màu nằm giữa màn chắn cách điện và màn chắn kim loại
  • Các lõi: Đỏ, vàng, xanh
  • Vỏ bọc: Màu đen

Cách nhận biết trên có thể thay đổi theo yêu cầu

 • Các đặc tính của cáp:
  • Điện áp định mức Uo/U(Um): 18/30(36)kV
  • Nhiệt độ ruột dẫn tối đa trong vận hành bình thường: 90oC
  • Bán kính uốn cong nhỏ nhất: 12 x D (D: đường kính ngoài của cáp)

Cấu trúc: Cu(Al)/XLPE/PVC/AWA/PVC

 1. Ruột dẫn: Bằng đồng mềm hoặc nhôm (cấp 2, nén chặt)
 2. Màn chắn ruột dẫn: Chất bán dẫn
 3. Cách điện: XLPE
 4. Màn chắn cách điện: Chất bán dẫn
 5. Màn chắn kim loại: Băng đồng
 6. Chất độn, băng quấn: PP, PET
 7. Lớp bọc phân cách: PVC
 8. Giáp kim loại: Sợi nhôm
 9. Băng quấn: PET
 10. Vỏ bọc: PVC (loại ST2