• +84 89 669 8881
  • |
  • info@everestmaterials.com

Tuyển dụng

Tuyển dụng 17/05/2024

Nhân viên Giao nhận

Mô tả công việc Thực hiện việc điều phối giao nhận hàng hóa từ Phòng Kinh Doanh (Mua hàng & Bán hàng) cho các Dự án/Khách hàng/Kho hàng theo lịch phân công. Kiểm soát tài liệu, hồ sơ của sản phẩm khi giao – nhận hàng hóa. Kiểm tra chất lượng – số lượng –
Tuyển dụng 17/05/2024

Nhân viên Kinh doanh

Mô tả công việc Tư vấn bán hàng Tìm kiếm Khách hàng tiềm năng Xây dựng, duy trì và phát triển mối quan hệ với Khách hàng Phụ trách theo dõi tiễn trình triển khai hợp đồng với NCC và khách hàng Tham mưu cho Trưởng bộ phận về những phương thức bán hàng đạt