• +84 89 669 8881
 • |
 • info@everestmaterials.com

CXV/AWA – AXV/AWA 3.6/6 (7.2)kV

Cáp điện lực, 1 lõi, ruột đồng hoặc nhôm, có giáp (sợi nhôm), có vỏ bọc

Tiêu chuẩn:  IEC 60502-2, TCVN 5935

Nhận biết cáp:

 • Cách điện: Màu tự nhiên
 • Vỏ bọc: Màu đen hoặc theo yêu cầu

Các đặc tính của cáp:

 • Điện áp định mức Uo/U(Um): 3,6/6(7,2)kV
 • Nhiệt độ ruột dẫn tối đa trong vận hành bình thường: 90oC
 • Bán kính uốn cong nhỏ nhất: 12 x D (D: đường kính ngoài của cáp)

Cấu trúc: Cu(Al)/XLPE/PVC/AWA/PVC

 1. Ruột dẫn: Bằng đồng mềm hoặc nhôm (cấp 2, nén chặt)
 2. Màn chắn ruột dẫn: Chất bán dẫn
 3. Cách điện: XLPE
 4. Màn chắn cách điện: Chất bán dẫn
 5. Màn chắn kim loại: Băng đồng
 6. Lớp bọc phân cách: PVC
 7. Giáp kim loại: Sợi nhôm
 8. Băng quấn: PET
 9. Vỏ bọc: PVC (loại ST2)