• +84 89 669 8881
  • |
  • info@everestmaterials.com

CX-WBS 12/20 (24)kV hoặc 12.7/22 (24)kV

Cáp điện lực, 1 lõi, ruột đồng có chống thấm, màn chắn ruột dẫn, cách điện XLPE

Tiêu chuẩn: TCVN 5935, IEC 60502-2

Nhận biết cáp: Màu đen

Các đặc tính của cáp:

  • Điện áp định mức Uo/U(Um): 12/20(24)kV hoặc 12,7/22(24)kV
  • Nhiệt độ ruột dẫn tối đa trong vận hành bình thường: 90oC
  • Bán kính uốn cong nhỏ nhất: 8 x D (D: đường kính ngoài của cáp)

Cấu trúc: CuWB/SC/XLPE

  1. Ruột dẫn: Bằng đồng mềm (cấp 2)
  2. Chống thấm ruột dẫn: Chất chống thấm
  3. Màn chắn ruột dẫn: Chất bán dẫn
  4. Cách điện: XLPE