• +84 89 669 8881
  • |
  • info@everestmaterials.com

CXV 12/20(24)kV hoặc 12.7/22(24)kV

Cáp điện lực, 1 lõi, ruột đồng, cách điện XLPE, vỏ bọc PVC

Tiêu chuẩn: TCVN 5935, IEC 60502-2

Nhận biết cáp:

  • Cách điện: Màu tự nhiên
  • Vỏ bọc: Màu đen hoặc theo yêu cầu

Các đặc tính của cáp:

  • Điện áp định mức Uo/U(Um): 12/20(24)kV hoặc 12,7/22(24)kV
  • Nhiệt độ ruột dẫn tối đa trong vận hành bình thường: 90oC
  • Bán kính uốn cong nhỏ nhất: 8 x D (D: đường kính ngoài của cáp)

Cấu trúc: Cu/XLPE/PVC

  1. Ruột dẫn: Các sợi đồng xoắn đồng tâm
  2. Cách điện: XLPE
  3. Vỏ bọc: PVC (loại ST2)