• +84 89 669 8881
  • |
  • info@everestmaterials.com

WW-73Q – Van xả áp cho Hệ cấp nước với Chứng chỉ nước uống (WRAS/NSF)

Kích Thước:  DN 40 (1.5”) đến DN 400 (16″)
Pressure Rating:  PN25
Kiểu Kết Nối: Nối Bích (Flanged),

Nối Cùm Victaulic (Vic. Grooved)

Kiểu Thân Van: Chữ Y Bermad
Chứng chỉ: WRAS, NSF