• +84 89 669 8881
  • |
  • info@everestmaterials.com

WW-420-2B – Van Giảm áp với ống nhánh by-pass lưu lượng nhỏ cho Hệ cấp nước

Kích Thước:  DN 40 (1.5”) đến DN 400 (16″)
Pressure Rating:  PN16
Kiêu Kết Nối: Nối Bích (Flanged),

Nối Cùm Victaulic (Vic. Grooved)

Nối Ren (Threaded)

Kiểu Thân Van:  Van cầu (Globe)