• +84 89 669 8881
  • |
  • info@everestmaterials.com

FP-42PT Van Giảm áp trong Hệ thống PCCC

Kích Thước:  DN 40 (1.5”) đến DN 400 (16″)
Pressure Rating:  PN16, PN25
Kiêu Kết Nối: Nối Bích (Flanged),

Nối Cùm Victaulic (Vic. Grooved)

Chứng Chỉ: UL Listed: 1½”-10” (365 psi), 12”-16” (300 psi)
FM Approved: 1½”-8” (365 psi), 10” (300 psi)