• +84 89 669 8881
  • |
  • info@everestmaterials.com

400Y-2M – Van Xả tràn (Deluge) chữa cháy 1 tín hiệu

Kích Thước: DN50 (2″) đến DN200 (8″)
Pressure Rating: PN16, PN20
Kiêu Kết Nối: Nối Bích (Flanged),

Nối Cùm Victaulic (Vic. Grooved)

Chứng Chỉ: UL Listed: 1½”-10” (365 psi), 12”-16” (300 psi)
FM Approved: 1½”-8” (235 psi)
Tín Hiệu Điện